สาธารณรัฐเช็ก

เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กและยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วย เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็น "เมืองร้อยยอด" แห่งนี้เต็มไปด้วยวิหาร, ยอดแหลมของหอคอย และพื้นถนนที่ปูด้วยแผ่นหิน บรรยากาศที่แสนมหัศจรรย์ของปรากทำให้เกิดส่วนผสมที่ลงตัวของทั้งความเก่าและใหม่ ดังที่จะเห็นได้จากอนุสรณ์สถานและอาคารที่แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมในสไตล์ต่าง ๆ อาทิ โรมาเนสก์, โกธิค, บาโรก, เรเนซองส์ และอาร์ตนูโว นอกจากนี้ยังมีจัตุรัสและสวนสาธารณะอีกมากมายสำหรับการเดินเล่นและปิกนิกเพื่อดื่มด่ำกับอาหารพื้นเมืองอร่อย ๆ และเบียร์รสชาติแบบเช็ก