PROMOTION WINTER KAZAKHSTAN 5 DAYS 3 NIGHTS

PROMOTION WINTER KAZAKHSTAN 5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาเริ่มต้น 38,999.-
♦️เที่ยวคาซัคสถานกันจ้าาา No visa ด้วยนะรู้ยัง♦️ ✅เหนือกว่าทุกระดับ ด้วยโรงแรม 4 ดาว ✅พิเศษกว่า กับการนั่งกระเช้า ขึ้นยอดเขา Kok Tobe จุดชมวิวสวยสุดของเมือง อัลมาตี้ ✅เพลิดเพลิน กับความน่ารัก สุนัข Husky Farm ✅อลังการมื้อค่ำ พร้อมโชว์ พื้นเมือง

โปรแกรมเดินทาง (5 วัน 3 คืน)

 • วันที่1
  กรุงเทพฯ – อัลมาตี้ (คาซัคสถาน)
  • 07.00 น.
   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแลในการ ตรวจเอกสารของ สายการบินแอร์ แอสตานา KC
  • 10.15 น.
   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นานาชาติอัลมาตี้ ( ALA ) ท่าอากาศยานนานาชาติของปรเทศคาซัคสถาน โดยสายการบินแอร์ แอสตานา เที่ยวบินที่ KC932 ( ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง 15 นาที / บินตรง)
  • 16.35 น.
   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศน์ท้องถิ่นรอต้อนรับ ณ ทางออกของผู้โดยสารขาเข้า จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองอัลมาตี้ และเดินทางไปโรงแรมที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
  • 19.00 น.
   ได้เวลาเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  • จากนั้นได้เวลาเดินทางไปยัง ที่พักแบบกระโจม ( Yurt ) Aul Resort ซึ่งเป็นสถานที่สวยงามเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ แบบกระโจมมีความพิเศษ ที่ผสมผสานความเป็นชนเผ่าพื้นเมือง ที่มีอายุหลายศตวรรษเข้า กับความสะดวกสบาย ทันสมัย โดยคอมเพลกซ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนในเชิงเขา จึงทำให้เป็นสถานที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปี และมีทัศนียภาพที่สวยงาม
 • วันที่2
  อัลมาตี้ – Shymbulak Ski Resort
  • เช้า
   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  • นำท่านเดินทางสู่ Husky Farm สัมผัสความน่ารักและถ่ายรูปกับสุนัขแสนรู้ สุนัขสายพันธุ์นี้จะอาศัยอยู่ในเขตหนาว หรือที่เรียกกันว่าสุนัขลากเลื่อนนั่นเอง ที่ฟาร์มแห่งนี้ ท่านจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย เช่นรถเทียมสุนัขลากเลื่อน การฝึกสุนัข เพลิดเพลินกับกิจกรรม
  • เที่ยง
   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
  • พาท่านขี้นกระเช้าเที่ยวชม Shymbulak Ski Resort นับเป็นสกีรีสอร์ท ที่มีชื่อเสียงมากทีสุดแห่งหนึ่งของคาซัคสถาน ตั้งอยู่ห่างจากเมืองอัลมาตี้ประมาณ 25 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ของ Medeu Valley สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,200-3,200 เมตร โดยต้องนั่งก่อนโดลาขึ้นไป มีพื้นที่กว้างขวาง ท่านสามารถดื่มด่ำไปกับทิวทัศน์ชองภูเขาอันตระการตา เทือกเขาเทียนชานที่รายล้อม โดยด้านบนจะมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ลานกิจกรรม ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กันตามอัธยาศัย
  • เย็น
   รับประทานอาหารเย็น
  • ก่อนเดินทางกลับที่พัก (Soluxe Hotel Almaty) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าhttp://soluxe.kz/en/415-poleznaja_informacija.html
 • วันที่3
  สกีรีสอร์ต Shymbulak Ski Resort -อนุสาวรีย์ อิสรภาพ – ตลาดกรีนมาร์เก็ต – ชมการแสดงพื้นเมือง
  • เช้า
   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  • จากนั้นออกเดินทางไปยัง Ethno Village หมู่บ้านวัฒนธรรม สัมผัสวิถีชีวิต พื้นเมือง ห่างไปจากเมืองอัลมาตี้ ประมาณ 230 กม. ที่นี่ท่านจะได้เที่ยวชมวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชนเผ่าเร่ร่อนดั้งเดิมของชาวคาซัคสถาน ชมการแสดง การละเล่นประจำชาติ การแสดงขี่ม้าโชว์ เต้นรำ พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง สไตล์คาซัคสถาน ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมการทำอาหาร ให้ท่านได้ลองสัมผัสและร่วมกิจกรรมด้วยกัน ถ่ายรูปบรรยากาศโดยรอบ หรือจะลองใส่ชุดประจำชาติ เพื่อเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก
  • ได้เวลาสมควรเดินทางกลับมายัง Almaty แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ President Park ซึ่งเป็นสวนอันสวยงามแห่งหนึ่งของอัลมาตี ที่ผู้คนมักมาเยี่ยมเยือนกันอยู่เสมอ ภายในจะมีสวนดอกไม้ น้ำพุ ที่ถูกตกแต่งประดับประดา ท่านจะเพลิดเพลินกับความงามของสวนแห่งนี้
  • ก่อนเดินทางเที่ยวชมเมืองโดยรอบกลับเข้าเมืองเพื่อขึ้นชมจุดที่สูงสุดของเมืองอย่าง ยอดเขา Kok-Tobe Hill ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของกรุงอัลมาตี้ที่ความสูง 1,100 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยขึ้นกระเช้าลอยฟาไปบนยอดเขา ทัจุดชมวิวกรุงอัลมาตี้ยามค่ำคืน มีสวนสนุก เกมให้พักผ่อน หลังจากถ่ายรูปวิวเมืองกันแล้ว ก็ลงจากเขามารับประทานอาหารเย็น ก่อนเดินทางสู่สนามบิน
  • เย็น
   นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • จากนั้นกลับที่พัก ระดับ 4 ดาว (Soluxe Hotel Almaty) หรือเทียบเท่า http://soluxe.kz/en/415-poleznaja_informacija.html
 • วันที่4
  ชมการแสดงเหยี่ยว
  • เช้า
   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  • นำท่านท่องเที่ยวสถานที่สำคัญ ของ กรุงอัลมาตี เริ่มด้วยการเดินเที่ยวชม จัตุรัสสาธารณะ (Republic Square ) อนุสาวรีย์ อิสรภาพ ( Monument of Independence ) และ สวนสาธารณะ แพนฟิลอฟ ( Panfilovtzev Park)
  • เที่ยง
   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
  • ช่วงบ่ายให้ท่านได้อิสระกับการ ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต Green market ซึ่งมีทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องแต่งกาย ไข่ปลาคาเวียร์ ว้อดก้า ถั่วชนิดต่างๆ ในราคาถูกมาก
  • เย็น
   นำท่านรับประทานอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์ตระการตา ณ ร้าน Alasha Restaurant
  • สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
 • วันที่5
  • 01.05 น.
   เดินทางออก จากเมืองอัลมาตี้ ด้วยสายการบินแอร์อาสตานา เที่ยวบินที่ KC931
  • 08.55 น.
   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

สรุปมื้ออาหาร (5 วัน 3 คืน)

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1---
2
3
4

โรงแรมที่พัก (5 วัน 3 คืน)

วันที่โรงแรมคะแนนที่พัก
1ที่พักแบบกระโจม ( Yurt ) Aul Resort
2(Soluxe Hotel Almaty) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3(Soluxe Hotel Almaty) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

พีเรียดเดินทาง (4 พีเรียด)

วันเดินทางราคาเริ่มต้น
กุมภาพันธ์ 2020
22-26 ก.พ.38,999
มีนาคม 2020
4-8 มี.ค.38,999
18-22 มี.ค.38,999
25-29 มี.ค.38,999

เงื่อนไข/หมายเหตุ

เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
หากไม่ชำระ ค่าใช้จ่ายภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยยอมรับเงื่อนไข

**ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ท เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**

หมายเหตุ **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน***
กรณี 15 ท่าน+1หัวหน้าทัวร์ ออกเดินทางได้ ไม่ต้องเพิ่มเงิน
กรณี 10 ท่าน - 14 ท่าน +1หัวหน้าทัวร์ ต้องการที่จะออกเดินทาง เพิ่มท่านละ 2,000 บาท จากราคาทัวร์
กรณี 10 ท่าน - 14 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย) ไม่ต้องเพิ่มเงิน
กรณี มีผู้เดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง

}ยกเลิกหลังจากชำระเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
}ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ-อัลมาตี้ // อัลมาตี้ – กรุงเทพฯ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
น้ำเปล่า วันละ1 ขวด
ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%กรณีต้องการใบเสร็จ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3 USD X 4 วัน = 12 USD
คนขับรถท้องถิ่น 2 USD X 4 วัน = 8 USD
หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 5 วัน = 15 USD รวมทั้งหมด 35 USD ต่อท่านค่ะ
ประมาณ 1,155 บาท

หมายเหตุ
บริษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 25ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
ในกรณีที่ผู้โดยสารอยู่ต่างจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์ ,รถไฟ หรือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทัวร์มีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ได้ตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้นอยู่ ณ หน้างานนั้นๆ
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
ในกรณีระหว่างการเดินทางผู้โดยสารต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพย์สินของตนเอง
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไมว่ากรณีใดๆ
ทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
ภาพที่ใช้ในการประกอบการทำโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เนื่องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน โดยสายการบิน แอร์แอสตาน่า มีกฎในการออกตั๋วก่อนเดินทาง 21 วัน และเมื่อตั๋วออกมาแล้ว จะไม่สามารถ เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตั๋วได้

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน**